About chocolate

Chocolate is not only an indispensable pleasure and a passion for many people, it is also a product with an exciting story that includes kings, wars and a quest for a taste experience and goes far back in time.

Of course we have to start by thanking the cocoa tree. A tree that originates from the Amazon delta and its bean-like seeds are the source of all our chocolate products. The tree was brought to the Yucatán in Mexico by the Mayans about 600 BC, and was very appreciated by both the Mayans and the Aztecs who used cocoa beans as a means of payment.  Cocoa beans were a coveted booty. One of the first Europeans who experienced cacao was Christopher Columbus that reached America in 1942.

Columbus returned in triumph from his journey. He brought with him a variety of exotic treasures and gifts, which he presented to King Ferdinand and Queen Isabella of the Spanish court. One of the gifts was cocoa beans. The beans were probably no greater impression on the king and queen and they could probably could not conceive of the enormous popularity they would come to have in the modern era.

It was the Spanish explorer Hernando Cortez who saw the commercial possibilities. During his travels to Mexico Cortez saw how the Aztecs used cocoa beans when cooked the royal drink “chocolatl” which means “hot drink”. Aztec emperor Montezuma, who is said to have consumed 50 servings a day, served the drink to his Spanish guests. The drink was very bitter, and the Spaniards were not impressed. To make the taste more attractive for Europeans Cortez and his countrymen got the idea to make the drink sweeter and they experimented with adding cane sugar, cinnamon and vanilla. The modified version of the drink became popular with the Spanish upper class but it was still relatively unknown to the poorer residents. Spain began growing cacao plants in their colonies, and it was a good deal for the pioneers. The drink spread through royalty around Europe and was for a while the most fashionable drink at the French court.

The chocolate spread to England and 1657 and the production went from handmade to machine-produced, a process which was accelerated by the steam engine. In 1730, the price of chocolate dropped to a level that meant that more people could afford it. The invention of the cocoa press in 1828 reduced the price further and also helped to increase the quality of the drink. The drink became softer in taste and texture and more like the beverage we drink today. In the 1800s there were two major breakthroughs that would revolutionize the chocolate’s development. In 1847, an English company launched edible chocolate. The second major breakthrough came in 1876 when the Swiss Daniel Peter managed to add milk to the chocolate and thus had created milk chocolate. Developments in America went faster than anywhere else. It was in the state of New England during the mid 1700’s that the first chocolate factory started. The chocolate was so popular that the there would have been major consequences if the supply was disrupted. During World War II the U.S. government recognized the chocolate’s role and despite an ongoing war they used ships to transport the cocoa to the U.S. Many soldiers were thankful for the chocolate bars that gave them the strength to continue until the next food delivery came. Chocolate has also accompanied man in to space.

Vi har naturligtvis kakaoträdet att tacka. Ett lågvuxet träd som härstammar från Amazondeltat och vars bönliknande frön är källan till all vår choklad. Trädet fördes till Yucatán i Mexico av mayafolket omkring 600 f Kr. Trädet var mycket uppskattat av både mayafolket och aztekerna och kakaobönorna användes bland annat som betalningsmedel och var ett eftertraktat krigsbyte. En av de första européer som fick uppleva kakaon var Christoffer Columbus som år 1492 gick i land i Amerika.

Columbos återvände i triumf från sin upptäcktsresa. Han hade med sig en mängd exotiska skatter och gåvor som han överlämnade till kung Ferdinand och drottning Isabella i det Spanska hovet och en av gåvorna var just kakaobönor. Bönorna gjorde förmodligen inget större intryck på kungen och drottningen och de kunde förmodligen inte föreställa sig i vilken enorm popularitet de skulle komma att få i modern tid.

Det var den spanske upptäcktsresanden Hernando Cortez som såg de kommersiella möjligheterna. Under sina resor till Mexiko såg Cortez hur Aztekindianerna använde kakaobönor när de lagade den kungliga drycken ”chocolatl” som betyder ”varm dryck”. Aztekernas kejsare Montezuma, som själv sägs ha druckit 50 portioner per dag, serverade drycken till sina spanska gäster. Drycken var mycket bitter och spanjorerna var inte imponerade. För att göra smaken mer attraktiv för européer fick Cortez och hans landsmän idén att göra drycken sötare och de experimenterade med att tillsätta rörsocker, kanel och vanilj. Den modifierade varianten av drycken blev populär bland den spanska överklassen men den var fortfarande relativt obekant för de fattigare invånarna. Spanien började odla kakaoplantor i sina kolonier och det blev en bra affär för pionjärerna. Drycken spreds via kungligheter runt om i Europa och var ett tag den mest fashionabla drycken vid Frankrikes hov.

Chokladen spred sig till England och 1657 där tillverkningen gick från handgjort till maskinproducerat och processen påskyndades av ångmaskinens inträde. År 1730 föll priset på choklad till en nivå som gjorde att allt fler hade råd. Uppfinnandet av kakaopressen år 1828 reducerade priset ytterligare och hjälpte även till att höja kvalitén på drycken. Drycken blev mjukare i smak och konsistens och mer lik den dryck vi dricker idag. På 1800-talet kom ytterligare två stora genombrott som skulle revolutionera chokladens utveckling. År 1847 lanserade ett engelskt företag ätbar choklad. Det andra stora genombrottet kom 1876 när schweizaren Daniel Peter lyckades tillsätta mjölk till chokladen och därmed hade skapat mjölkchoklad. Utvecklingen i Amerika gick snabbare än någon annanstans. Det var i delstaten New England under mitten av 1700-talet som den första chokladfabriken startade. Chokladen blev så populär att om utbudet rubbades skulle det få stora konsekvenser. Under andra världskriget, hade USA:s regering insett chokladens roll och trots ett pågående krig använde man delar av transporterna till sjöss för att transportera kakao till USA. Många soldater var tacksamma för chokladkakorna som gav dem kraft att fortsätta tills nästa matleverans kom. Choklad har också följt med människan på resor till rymden.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan